Účel projektu

Přístav bude sloužit pro krátkodobé i dlouhodobé stání malých plavidel uživatelů Vltavské vodní cesty ke krátkodobému stání jednoho návrhového plavidla (do velikosti 44 x 5,6 m s ponorem do 1,3 m) a jedné osobní lodi (do velikosti 27 x 5,6 m). Uzávěr vjezdového objektu umožní ochranu přístavu za vysokých vodních stavů až do výše Q20 tj. dvacetileté vody. Lodě zde tak budou moci bezpečně kotvit i při zvýšených průtocích. Uživatelé zde zároveň naleznou i místo pro spouštění a vytahování lodí. Uzávěr vjezdového objektu současně umožní ochranu dotčeného území na úroveň Q20

Lokalita projektu

Jihočeský kraj, město Hluboká nad Vltavou, levý břeh, Vltava, říční km 229,12 - vjezd


Zahájení realizace projektu

1/2013 – stání pro osobní lodní dopravu na řece


Ukončení realizace projektu

9/2014


Investor

Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, www.rvccr.cz

Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou


 

Projektant

Pöyry Environment a.s.
Botanická 56, 602 00 Brno

Atelier 8000 spol. s r. o.
Radniční 7, 370 01 České Budějovice


Správce a provozovatel vodní části přístavu

Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, www.rvccr.cz


Zhotovitel

Sdružení Sportovní přístav Hluboká n. Vlt. –SMP CZ – Metrostav

SMP CZ a.s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Metrostav a.s.
Koželušská 2246, 180 00 Praha 8

Mapa přístavu

Základní parametry stavby

  • 73 stání malých plavidel, z toho jedno vhodné pro stání osobní lodě
  • 1 stání návrhového plavidla v přístavu
  • stání pro osobní lodní dopravu na řece
  • maximální ponor plavidla 1,3 m
  • plavební hloubka 1,8 m
  • vjezdový objekt šířky 12 m
  • zdvižná lávka - proměnná podjezdná výška - 2,5 m až 5,25 m