Měsíční postupová zpráva za měsíc červenec 2014

zpět na aktuality

Základní parametry stavby

  • 73 stání malých plavidel, z toho jedno vhodné pro stání osobní lodě
  • 1 stání návrhového plavidla v přístavu
  • stání pro osobní lodní dopravu na řece
  • maximální ponor plavidla 1,3 m
  • plavební hloubka 1,8 m
  • vjezdový objekt šířky 12 m
  • zdvižná lávka - proměnná podjezdná výška -   2,5 m až 5,25 m