Harmonogram prací

1/2013 zahájení realizace projektu

Objekt Začátek Konec
IO01 - Přístavní bazén 3/2013  9/2013 
IO02 - Přístavní mola  7/2013  4/2014 
IO03 - Přístavní molo - nábřeží  8/2013  2/2014 
IO04 - Přístavní molo u rampy pro zavážení plavidel  8/2013  5/2014 
IO05 - Rampa pro zavážení plavidel  8/2013  5/2014 
IO06 - Vjezdový objekt  6/2013  12/2013 
IO07 - Zdvižná lávka  11/2013  12/2013 
IO08 - Rozvod NN  8/2013  8/2014 
IO09 - Vodovod  8/2013  12/2013 
IO10 - Stání osobních lodí v přístavu 5/2013  11/2013 
IO11 - Stání pro osobní lodní dopravu  1/2013  4/2013 
IO14 - Opěrná zeď nábřežní 10/2013  11/2013 
IO15 - Přeložka trubního kanálu  4/2013  7/2013 

9/2014 ukončení realizace projektu